Op ivfboeken vind je ook boeken over kinderloosheid. (via deze site kun je ook bestellen)

Vol verwachting
In gesprek met kinderloze moeders

Mieke Simons

Aan de hand van haar eigen verhaal en dat van andere vrouwen, geeft Mieke Simons inzicht in de gevoelens en dilemma's rondom ongewenste kinderloosheid. Hoe geef je als vrouw je leven vorm en inhoud als een van je diepste wensen, moeder worden, nooit in vervulling gaat? Kun je ook 'moeder' worden zonder kinderen te krijgen?

Kinderloos
Tien vrouwen delen hun verhaal

Harriët van Wetten

Volgens onderzoek neemt het aantal kinderloze vrouwen in Nederland toe. Van de vrouwen geboren tussen ’45 en ‘50 bleef 15% kinderloos, tegen bijna 20% van de vrouwen geboren in de jaren 60. Harriët van Wetten laat in haar boek tien (on)bewust kinderloze vrouwen aan het woord. Hun leeftijd varieert van 32 tot 85 jaar.

Dat aan kinderloosheid vaak diepere redenen en betekenissen ten grondslag liggen dan we doorgaans veronderstellen, wordt in dit boek meer dan duidelijk. ‘Kinderloos’ vertelt het verhaal achter het verhaal. Aangrijpend, verhelderend en verrassend. Harriët van Wetten (1964), zelf kinderloos, woont sinds 2011 in Frankrijk. ‘Kinderloos’ is haar debuut.

Een onzichtbaar Verlies
Leven met kinderloosheid

Odile van Eck

Wanneer je kinderwens niet vervuld wordt, gaat je eigen leven niet vanzelf verder. Dat komt vooral omdat die vurige wens natuurlijk niet zomaar is vergeten.

In 4 duidelijke delen, wordt uitgebreid ingegaan op: • de kinderwens en de problemen wanneer kinderen krijgen niet vanzelf gaat • het rouwproces rond kinderloosheid • je leven inrichten zonder kinderen, met partner, familie en vrienden • alle kansen op een ander vruchtbaar leven

Gedichtenbundel 'Ongewenst kinderloos'

Uitgeverij Fertilivres

Fertilivres heeft een gedichtenbundel samengesteld voor en door lotgenoten. Naast de prachitige dichtkunst en illustraties is er ruimte voor je eigen inspiraties en gevoelens.

Ik zou een leuke oma zijn
Verhalen van kinderloze vrouwen in de omaleeftijd

Wilma Deurloo

‘Wat als ik oud word? Wie zal er met mij meelopen als ik het zelf niet meer kan? Zal ik eenzaam zijn? Wie zal zich over mijn spullen ontfermen? Wie zal mijn uitvaart regelen? Wie zal mijn huis leeghalen als ik er niet meer ben?’

Wilma Deurloo heeft gesprekken gevoerd met 17 vrouwen in de omaleeftijd. Maakt een kinderloze vrouw opnieuw een rouwproces door wanneer zij de omaleeftijd bereikt? En waar heeft ze dan feitelijk moeite mee?

Dit boek is bestemd voor kinderloze vrouwen in de omaleeftijd en voor iedereen die zich afvraagt hoe kinderloze vrouwen zich staande houden in een wereld die uitsluitend lijkt te gaan over kinderen en kleinkinderen.